Prezes Klubu
Marek Zacharek

Wiceprezes
Bartosz Maciejewski

Sekretarz WTS
Jarosław Marciniak

Media Manager
Jakub Karpiński